Inför 17 september

17 september är valdag för kyrkovalet.

Vallokalerna har öppet
mellan 8.00 och 10.00, samt mellan 12.00 och 20.00.
Av röstkortet framgår vilken vallokal och vilka öppettider som
gäller för just dig.
Förhandsröstning kan ske i Kyrkans Hus i Skövde från
4 september.
Du hittar tiderna på www.svenskakyrkan.se/skovde. Klicka
sedan på kyrkoval 2017.

Dina kryss är viktiga!
I kyrkovalet kan du personrösta på tre kandidater.
Du personröstar genom att kryssa för den eller de högst tre
personer, som du helst vill se valda. Kryssen ökar
kandidaternas möjlighet att bli valda och få representera dig.
Är du nöjd med ordningen på valsedeln kryssar du de tre
översta namnen.

Mer information om kyrkovalet hittar du på
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Valen – tre nivåer
Kyrkofullmäktige (vit)
Stiftsfullmäktige (rosa)
Kyrkomötet (gul)

Vill du veta mer om POSK?

Tala då med Svante Jildenhed, tel 0500 – 41 46 81
Jörgen Bergsten, tel 070 – 296 22 32