Kandidat nr 1

Kerstin Ljungdahl

Om mig

Jag är 70 år och bor i Svartingstorp, Läckeby. Jag har under många år arbetat son kamrer på Svenska kyrkan i
Kalmar. Jag har även arbetat med ekonomi på Kalmar Stadsmission.
Nu är jag gudstjänstvärd några gånger i månaden vid Kalmar sjukhuskyrkas andakter på geriatriska avdelningen
och jag är volontär på Kalmar Stadsmission en dag i veckan.

Kerstin Ljungdahl

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag vill att alla ska känna sig välkomna till kyrkan.

Jag vill medverka till att församlingarna arbetar med diakoni genom att ge stöd och hjälp till den som behöver hjälp.

Vill att kyrkans musikaliska arv förvaltas och utvecklas.

Vill värna det viktiga kulturarvet bland kyrkor och kyrkogårdar.