Kandidatpresentationer

Kyrkofullmäktige i Ryssby-Åby pastorat

Margareta Jandersson

Margareta Jandersson

Kandidat nr 2
socionom, 69 år, Åby församling i Ryssby-Åby pastorat