Partille kyrkoval 2017

Ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige 2018-2021

Ledamöter           
Hildegard Haag  
Bengt Ove Karlsson
Christina Westberg
Bengt Vilhelm Bertil Rundberg
Karin Ledwon
Ingvar Gustafsson
Britt Maria Björkman
Bengt-Olof Westerberg

Ersättare                          
Villiam Haag
Gunvor Viktoria Westerberg
Lillemor Birgitta Karlsson
Eva Persson

Röstfördelning 2017

2017
Nomineringsgrupp % Antal Mandat
Arbetarepartiet – Socialdemokraterna (s) 32,83 964 8
Kyrkans Aktiva Vänner i Partille pastorat (KAViPp) 31,30 919 8
LEVANDE KYRKA i Partille pastorat (LKiPp) 28,00 822 7
Sverigedemokraterna (SD) 7,87 231 2

Röstredovisning
Valdeltagande:    2017: 17,26%,   2013: 11,26%, Förändring 6,00 %-enheter
Antal valdistrikt vars röster redovisats: 5 av 5Antal röstberättigade: 17 680, Avgivna röster: 3 052, Giltiga röster: 2 936
Ogiltiga röster: 116