Kyrkoval 2013

Ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige
2014-2017

Ledamöter
Anders Eriksson
Karin Ledwon
Hildegard Haag
Anna Hautau
Ingvar Gustafsson
Birgitta Bergström
Elisabet Myreberg Albihn
Ing-Mari Doshé

Ersättare
Ulf Bramsby
Owe Karlsson
Villiam Haag
Ingrid Sahlgren Hanson

Röstfördelning 2013

Nomineringsgrupp % Antal Mandat
Aktiv Kyrka i Partille-Sävedalens pastorat 23,13 477 8
Arbetarepartiet – Socialdemokraterna 30,60 631 11
Kyrkans Vänner i Partille-Sävedalens pastorat 20,85 430 7
LEVANDE KYRKA i Partille-Sävedalens pastorat 25,41 524 9

Röstredovisning

Valdeltagande: 2013: 11,3%, 2009: 9,1%, Förändring: 2,2%
Antal röstberättigade: 18 898, Avgivna röster: 2 127, Giltiga: 2 062, Ogiltiga: 65