Kandidatpresentationer

Kyrkofullmäktige i Norrfjärdens församling

sa Wiik Sandlund 59

Åsa Wiik Sandlund

Kandidat nr 2
Stiftspedagog, 60 år, Norrfjärden

Sigvard Lindgren

Sigvard Lindgren

Kandidat nr 3
Transport- och lageransvarig

Maria Klasson Sundin 24

Maria Klasson Sundin

Kandidat nr 4
Nybyn, Norrfjärdens församling

Arne Fallén 05

Arne Fallén

Kandidat nr 8
Pensionerad systemingenjör, 62 år, Norrfjärden

Anders Hannus 89

Anders Hannus

Kandidat nr 9
IT-konsult, 48, Norrfjärden

Marcus Olsson 39

Marcus Olsson

Kandidat nr 11
Producent, 46, Norrfjärden