Kandidatpresentationer

Kyrkofullmäktige i Norrfjärdens församling

img_0587.jpg

Sigvard Lindgren

Kandidat nr 1
Transport- och lageransvarig