Valberedningen

Valberedningens uppgift är att leta efter lämpliga kandidater till alla förtroendeposter för kommande verksamhetsår.

Valberedningen består av några personer, varav en är sammankallande, och dessa personer väljs också på årsmötet.
Är du intresserad av ett förtroendeuppdrag eller vet någon som skulle passa bra i till exempel styrelsen eller dylika andra uppdrag i POSK Motala?
Så nominera då till:

Ingela Lidholm, sammankallande
Erik Weiborn
Gun Jareblad

E-post: valberedningen@posk.eu