Kandidat nr 1

Johannes Ekström

Begravningsentreprenör, 37 år

Om mig

Är ideell medarbetare. Under nuvarande mandatperiod sitter jag som vice ordförande i kyrkofullmäktige och sitter som ledamot i kyrkorådet och begravningsutskottet. Mellan åren 1990 och 2011 var jag förtroendevald inom Svenska Kyrkans Unga på lokal, stifts- och riksnivå. Efter en mandatperiod i Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse övergick jag till kyrkopolitiken.

IMG_1361

Det här vill jag verka för inom kyrkan

En fri kyrka på riktigt

Som förtroendevald vill jag jobba för att Svenska kyrkan tar konsekvenserna av skilsmässan från staten och blir en fri kyrka på riktigt. Svenska kyrkans roll i samhället är dock viktig när det bl.a. gäller diakoni.