Bli medlem och stöd vårt arbete

Välkommen att bli medlem i POSK i Mariestad. Som medlem är det lättare att aktivt vara med och påverka Svenska Kyrkans framtid. Med 50 kr/år stödjer du oss i vårt arbete med att få ut information, dels på hemsidan och dels genom olika aktiviteter. Märk inbetalningen tydligt med Medlemavgift Mariestad följt av ditt namn.

Medlemsavgiften sätts in på Bankgiro 379 – 62 65 eller Swish 123 210 24 24. Observera det nya Swish-numret. Dessa går till POSK Riksförening, så därav viktigt att ange var pengarna kommer ifrån.

Gåva emottages också med tacksamhet