Kyrkomötet, kandidat nr 12

Maria Klasson Sundin

präst, Norrfjärdens församling

Om mig

Präst som arbetat med bland annat internationella och ekumeniska frågor och undervisat på prästutbildningen. Forskat om barns rättigheter och religionsfrihet. Skriver också annat, bland annat psalmtexter. Arbetar nu på stiftskansliet i Luleå.
Långt engagemang i föreningsliv och kyrka. Har bland annat varit ledamot i stiftsfullmäktige i Uppsala stift och engagerad i funktionshinderrörelsen.
Körsångare sedan barnsben. Hittade in i kyrka och tro som vuxen.

Maria Klasson Sundin 24

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Kyrkomusiken 
”Den som sjunger, ber två gånger”, heter det och körsången är både en öppen plats för sökare och nyfikna och en plats för fördjupning för den som är hemma i tro och kyrka. För att det ska finnas välutbildade kyrkomusiker framöver behöver fler kyrkomusiker ha instrumentalundervisning i sina tjänster.

Internationellt och ekumeniskt engagemang
Svenska kyrkan är del av en världsvid kyrka med många förgreningar, som vi hör samman med. Våra olikheter kan vara utmanande, men är framför allt en styrka. Genom ekumenisk samverkan, både på församlingsnivå, inom Sverige och internationellt, lär vi oss av varandra att bättre förstå och utföra vårt uppdrag som kyrka.

Skapelseansvar
Klimatkrisen är redan över oss. Svenska kyrkan behöver både förbättra vår egen förvaltning och tala tydligt om vårt ansvar för att motverka klimatförändringarna. Vårt urfolk samerna har erfarenheter som kan hjälpa oss att återfinna balans och sans i relation till naturen. Låt oss lyssna och lära av dem.

Församlingen

Församlingen är kyrkans grund. Därför behöver alla administrativa samarbetsformer inom kyrkan bidra till att stärka församlingen, inte utarma den. Församlingsrådens roll behöver stärkas och de anställda få utrymme att bygga relationer och gemenskap.