Stiftet och församlingarna

Stiftets uppgift i Svenska kyrkan är att främja och stödja församlingarnas verksamhet, och ha tillsyn över att församlingarna verkar i enlighet med Kyrkoordningen för Svenska kyrkan.
Läs mer nedan om hur POSK ser på församlingarnas roll och stiftets uppdrag!

Livet i församlingarna är kyrkans centrum!

Utan församlingarna, med gudstjänstlivet i centrum, finns inte kyrkan som kyrka.
Det är i församlingslivet och den dagliga församlingsverksamheten som människor kan möta evangeliet, det glada budskapet. Där finns plats för människor att engagera sig, ta ansvar och växa i tron. Därför behöver församlingarna stöd och inspiration till en levande församlingsgemenskap i vardag och helg.

Här har Luleå stift en viktig roll, med stöd till församlingarna. 
Genom stiftet kan församlingarna dela erfarenheter, lära av varandra och få inspiration. Stiftet kan också bidra till gemensamma administrativa lösningar som frigör församlingarnas resurser till kärnverksamheten.

Det är viktigt att församlingarna får den centrala rollen och ett starkt inflytande i de nya stora pastoraten.
POSK vill ta vara på de möjligheter som kyrkans nya organisation ger att bevara och utöka antalet församlingar.