Kandidat nr 10

Stefan Karlsson

Planerare

Om mig

Uppvuxen i Kalix. Återvänt till Norrbotten efter 25 år utanför länet, mesta tiden i stiftsstaden Härnösand.

Engagerad i Kyrkans ungdom och med i Kalix ungdomskör under ungdomstiden och har därefter sjungit i kör i Uppsala och Härnösand en tid.

Jobbar till vardags med planeringsfrågor och infrastruktur.

Varit med i kyrkofullmäktige under den senaste mandatperioden.

unnamed

Det här vill jag verka för inom kyrkan

  • Att kyrkan kan vara intressant och meningsfull för människorna och efterfrågad i dagens samhälle, både som samhällsaktör och i mötet med och mellan människor. En plats för mening, samtal, reflektion och återhämtning.
  • Att nå människor genom olika typer av möten och ”samtal”, och med olika uttrycksformer för ex.vis ”gudstjänst”.
  • Att kyrkan tar sitt ansvar i vilket samhälle vi tillsammans skapar, ex.vis miljöfrågor, attityder i samhället och omsorg om varandra.
  • Intresserad av kultur och gestaltning. Tror att olika konstnärliga uttrycksformer (musik, teater, bild, dans, det skrivna ordet) ger fördjupade dimensioner i livet och därför är viktiga för människan. Kyrkan är en viktig bärare förmedlare av dessa traditioner. Intresserad av kyrkorummet och den omgivande miljöns betydelse för upplevelse och förankring.