POSKs kandidater Luleå domkyrko

Här är våra kandidater 2021
till kyrkofullmäktige i Luleå domkyrkoförsamling:

(Kandidaterna presenteras närmare här.)

1. Anna Wallström utredare
2. Lars Pohjanen ingenjör
3. Lisa Edfast f.d. personalsekreterare
4. Michael Martinsson civilingenjör
5. Karl Henrik Eriksson pensionär
6. Lars Anehagen pensionär
7. Anita Hammargren pensionär
8. Axel Hallqvist pensionär
9. Ulrika Asp pedagog
10. Stefan Karlsson planerare
11. Hans Brusewitz lagman
12. Kerstin Lindmark f.d. församlingspedagog