Kandidat nr 4

Nils Erik Anderson

Pensionär 82 år bor på Gålö

Om mig

Aktiv pensionär som är med i många föreningar i Haninge

nea kyrkan

Det här vill jag verka för inom kyrkan

I Svenska kyrkan vill jag
verka för lokala beslut i församlingen
ha varierande program med mycket musik
ha ett tydligt kristet budskap
ha tillgänglighet för alla