Vi önskar alla en härlig vår. Vi ser fram mot ännu en aktiv mandatperiod, där partipolitiken minskar och kyrkans värdeskapande gemenskap ökar!

GRATTIS TILL OSS!! Drygt 24% röstade för en partipolitiskt obunden kyrka i Haninge Pastorat. Bra jobbat av alla engagerade POSK:are, Vi blev den näst största nomineringsgruppen.
Nu börjar vi få genomslag. Tack alla som visade förtroende för en kyrka fri från partipolitik! Nu fortsätter vi att kämpa för kristet engagemang inom Svenska kyrkan. Den ska vara öppen för alla, varm och välkomnande.

Vi verkar för
mer kristendom och mindre partipolitik i Svenska kyrkan.
Vi anser att kyrkan skall finnas där andra insatser brister och jobba för ökad tolerans mellan människor. Vi betonar vikten av församlingarna som
kyrkans kärna. De bör ges stora möjligheter att påverka och ägna sig åt huvuduppgifterna.

ELS, i årets kyrkoval nomineringsgruppen POSK , har under mandatperioden 2017 - 2021 funnits representerade i Haninge Pastorats samtliga församlingsråd och alla beslutande organ. ( ELS bildades inför kyrkovalet 1997 och har lett verksamheten inom Dalarö-Ornö-Utö församling fram till pastoratets bildande 2017.)

Undrar vad som händer nu?

OCH SÅ HÄR BLEV DET!

Mandatperioden 2022 - 2025.

Vi finns representerade i Pastoratets kyrkoråd med Peter Lidén som 2:a vice ordförande, Jeannette Brorsson, ordinarie ledamot och Karin Eriksson-Gutö som ersättare. Kyrkorådet har 11 ledamöter inklusive kyrkoherden och fem ersättare.
I arbetsutskottet, tillika presidiet representeras POSK av Peter Lidén.
I fastighetsutskottet har vi Östen Brorsson som vice ordförande. Fastighetsutskottet består av 4 ledamöter.
Kyrkogårdsutskottet har berikats med Åke Hansson. Totalt har kyrkogårdsutskottet 6 ledamöter.

I valnämnden representeras POSK av Peter Lidén, ordinarie och Eva Severin Ejdeklint ersättare. Valnämnden består av 5 ordinarie och 3 ersättare.

Som ordförande i kyrkofullmäktige valdes Margaretha Stenbock von Rosen.
Totalt består kyrkofullmäktige av 35 ordinarie ledamöter och 15 ersättare.
POSK representeras av, förutom ordförande , ordinarie: Peter Lidén, Karin Eriksson Gutö, Nils Erik Anderson, Jeanette Brorsson, Margaretha Björklund och Eva Severin Ejdeklint. Ersättare är Lars-Göran Lehrmark, Berith Jansson, Birgitta Sandell och Åke Hansson.

Församlingsrådet i Dalarö-Ornö-Utö församling består av Karin Eriksson-Gutö, ordförande, Eva Severin Ejdeklint, Ragnar Hultgren, ordinarie, Sally Schultz och Martina Lindström, ersättare ,
I Österhaninge församlingsråd är POSK representerat av Berit Jansson och Birgitta Sandell, ordinarie respektive Margaretha Björklund, ersättare.

I församlingsrådet Västerhaninge-Muskö församling finns Åke Hansson och Lars.Göran Lehrmark, ordinarie, samt Nils Erik Anderson, ersättare.

Det är totalt 11 ordinarie (inklusive kyrkoherden) och 5 ersättare i respektive församlingsråd.

Besök även vår Facebook sida:
https://www.facebook.com/POSK-i-Haninge-112565871058990

S:t Eskils kyrka i Handen, entrén och klocktornet.

Församlingen är kyrkans kärna och ska ges möjligheter att ägna sig åt sina huvuduppgifter gudstjänst, utbildning, diakoni och mission.

Medlemmarna ska ha ett starkt inflytande på kyrkans prioriteringar.

Kyrkan ska ha en naturlig plats i vårt samhälle och liv. I glädje som i sorg ska kyrkan vara ett  alternativ. Kyrkan skall finnas där den  behövs, nära medlemmarna, för utsatta och  behövande.

Vår nomineringsgrupp POSK  står fri och obunden. Vi har ingen koppling
till de traditionella politiska partierna. Vi anser att det viktigt att kyrkans skiljande från staten 2000  slår igenom i
all verksamhet bland förtroendevalda i pastoratet.

Barn och ungdomar ska känna att kyrkan engagerar sig i  deras framtid och tro.                             

Vendelsö kyrka

 Kyrkan ska stå upp för sitt kristna budskap: förståelse, förlåtelse och medmänsklighet .  

Organisationen ska utvecklas för att motivera och stimulera till insatser  från förtroendevalda och andra  frivilliga i församlingen.

Våra kulturskatter,  fastigheter och inventarier ska vårdas och kyrkorummet skall vara tillgängligt för alla. 

Österhaninge kyrka södersidan.

Kyrkan ska aktivt arbeta med vård  av vår miljö och natur för långsiktig hållbarhet. 

Kyrkan ska verka för ökad tolerans mellan människor. Inom Haninge pastorat skall människor känna sig hörda, sedda och bekräftade.

Vår kyrka välkomnar såväl gamla som nya medlemmar till trygg och kärleksfull gemenskap.

Musiken är viktig i kyrkan. Många besöker kyrkan vid rena musikaliska evenemang, därför är det viktigt med ett varierat
och omfattande musikaliskt utbud i kyrkan. Körverksamhet för alla åldrar skall särskilt prioriteras. 

Vi  arbetar  för en öppen kyrka.
Medlem eller icke medlem – du är alltid välkommen på våra aktiviteter i kyrkan.

Vi vill använda våra gemensamma medel och kyrkoavgiften effektivt.

 

  Vi vill se kyrkan som  det naturliga valet i livets alla skeden.