POSK i Haninge Pastorat deltar i årets kyrkoval.

Vi verkar för
mer kristendom och mindre partipolitik i Svenska kyrkan.
Vi anser att kyrkan skall finnas där andra insatser brister och jobba för ökad tolerans mellan människor. Vi betonar vikten av församlingarna som
kyrkans kärna. De bör ges stora möjligheter att påverka och ägna sig åt huvuduppgifterna.

ELS, i årets kyrkoval nomineringsgruppen POSK , finns idag representerade i Haninge Pastorats samtliga församlingsråd och alla beslutande organ. ELS bildades inför kyrkovalet 1997 och har lett verksamheten inom Dalarö-Ornö-Utö församling fram till pastoratets bildande 2017. Fr o m den mandatperioden har ELS varit representerade i samtliga beslutande organ inom Haninge Pastorat.

Besök även vår Facebook sida:

https://www.facebook.com/POSK-i-Haninge-112565871058990

S:t Eskils kyrka i Handen, entrén och klocktornet.

Församlingen är kyrkans kärna och ska ges möjligheter att ägna sig åt sina huvuduppgifter gudstjänst, utbildning, diakoni och mission.

Medlemmarna ska ha ett starkt inflytande på kyrkans prioriteringar.

Kyrkan ska ha en naturlig plats i vårt samhälle och liv. I glädje som i sorg ska kyrkan vara ett  alternativ. Kyrkan skall finnas där den  behövs, nära medlemmarna, för utsatta och  behövande.

Vår nomineringsgrupp POSK  står fri och obunden. Vi har ingen koppling
till de traditionella politiska partierna. Vi anser att det viktigt att kyrkans skiljande från staten 2000  slår igenom i
all verksamhet bland förtroendevalda i pastoratet.

Barn och ungdomar ska känna att kyrkan engagerar sig i  deras framtid och tro.                             

Vendelsö kyrka

 Kyrkan ska stå upp för sitt kristna budskap: förståelse, förlåtelse och medmänsklighet .  

Organisationen ska utvecklas för att motivera och stimulera till insatser  från förtroendevalda och andra  frivilliga i församlingen.

Våra kulturskatter,  fastigheter och inventarier ska vårdas och kyrkorummet skall vara tillgängligt för alla. 

Österhaninge kyrka södersidan.

Kyrkan ska aktivt arbeta med vård  av vår miljö och natur för långsiktig hållbarhet. 

Kyrkan ska verka för ökad tolerans mellan människor. Inom Haninge pastorat skall människor känna sig hörda, sedda och bekräftade.

Vår kyrka välkomnar såväl gamla som nya medlemmar till trygg och kärleksfull gemenskap.

Musiken är viktig i kyrkan. Många besöker kyrkan vid rena musikaliska evenemang, därför är det viktigt med ett varierat
och omfattande musikaliskt utbud i kyrkan. Körverksamhet för alla åldrar skall särskilt prioriteras. 

Vi  arbetar  för en öppen kyrka.
Medlem eller icke medlem – du är alltid välkommen på våra aktiviteter i kyrkan.

Vi vill använda våra gemensamma medel och kyrkoavgiften effektivt.

 

  Vi vill se kyrkan som  det naturliga valet i livets alla skeden.