Vi ställer upp för POSK

Vi ställer upp på POSKs lista i valet 19 september 2021.

Läs mer om varje person under rubriken kandidatpresentationer här på hemsidan.
Där står mer om varför de engagerar sig i kyrkan och vad de tycker är viktigt.
# Namn Kandidattext
1. Caroline McGovern teknisk skribent f 1979
2. Märit Zettervall Svensson sjuksköterska, kyrkvärd f 1952
3. Kjerstin Lindh Nyberg administratör, kyrkvärd 1952
4. Inga Flodell ekonom, körsångare f 1950
5. Göran Laurell tandläkare, f 1953
6. Gun Gustafson fil kand, kyrkvärd f 1948
7. Bo Hellmark köpman, f 1952
8. Hugo Edberg studerande, f 2002
9. Elin Karlberg ungdomsutvecklare, f 1981
10. Marianne Rohlén biomedicinsk analytiker, f 1946
11. Kajsa Jäsperi Dahlman studerande, f 2002
12. Amir Stephan ingenjör, f 1962
13. Liliana Assi civilekonom, körsångare, f 1946
14. Kristina Gillberg vårdbiträde, f 1953
15. Birgitta Ehrenström med.mag, kyrkvärd, f 1941
16. Christina Böös Laurell fil mag, kyrkvärd, f 1944
17. Yvonne Risberg kyrkvärd, f 1950
18. Caroline Larsson församlingspedagog /informatör, f 1969
19. Elin Fridström student , f 1995
20. Maryam Norouzi elektronikingenjör, f 1988
21. Erika Sandvik gymnasielärare, f 1970
22. Jennie Wiederholm utredare hyresgästföreningen, f 1971
23. Christer Sundberg fd rektor, f 1947
24. Ulla Jilsmo mellanstadielärare, f 1944
25. Sten Rydå fil dr, översättare f 1945
26. Per Lundqvist civilekonom, f 1951