Detta har hänt under mandatperioden

Från att ha startat upp som en helt ny nomineringsgrupp inför kyrkovalet 2009, har vi gått till att under den aktuella mandatperioden vara största grupp och ta ansvar för Eskilstuna församling.

POSK Eskilstuna är en lokalförening av POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan. POSK vill arbeta för att det i kyrkliga val väljs personer som lever i kyrkans gudstjänstgemenskap och har insikt i och intresse för kyrkliga frågor.

Ändamålet var och är att erbjuda ett alternativ till traditionella partipolitiska nomineringsgrupper för de människor som på olika sätt finns inom kyrkan, och vill engagera sig och åta sig förtroendeuppdrag i Eskilstuna församling, Strängnäs stift och det nationella kyrkomötet.

I valet 2009, vilket var vårt första val, fick vi 9 mandat i kyrkofullmäktige.

I senaste kyrkovalet 2013 fick vi 14 mandat och blev den största gruppen i fullmäktige. Tillsammans med FiSK har vi bildat majoritet i fullmäktige och vi har haft ordförandeposten i kyrkorådet. Under den pågående mandatperioden har vi i POSK Eskilstuna på ett tydligt sätt gjort vår röst hörd i arbetet med att styra och leda Eskilstuna församling.

 

Vad har vi åstadkommit hittills under mandatperioden jämfört med våra vallöften?

– Lokala råd finns nu som pilotprojekt i Kloster, St Pauli och Ansgar.

– Beslut om att budgeten ska vara i balans genom att ha ett överskott inom fem år

– Beslut om ny strategisk plattform med tydlig inriktning och tydliga mål.

– Att kärnverksamheterna gudstjänst och diakoni ska prioriteras syns tydligt i den strategiska plattform som är framtagen för Eskilstuna församling.

– Beslut är fattat om att öppna en förskola i kyrkans regi i St Petri, förskolan har nu startat sin verksamhet.

– Beslut om att inga fler kyrkor ska stängas.

– Beslut om att starta en Stadsmission.

– Projekt för medlemskommunikation pågår, bl.a. med aktiv strategi för inbjudan till dop.

– Beslut om pastoratsreglering med Västra Rekarne församling.