En fri röst i en fri kyrka

I kyrkopolitiken ska vi jobba för kyrkan, inte för att driva politiska partiers värderingar.

POSK deltog i kyrkovalet första gången 1997 och har sedan dess fått ca 10% av rösterna. Vi har haft ledamöter i både kyrkoråd, kyrkonämnd och kyrkofullmäktige. Vi har också varit representerade i stiftsfullmäktige och på riksplanet i kyrkomötet.