Annonser inför valet 2017

Annons i Annonsbladet vecka 37
Annons i Annonsbladet vecka 37

Annons i Mitt Dalarna vecka 37
Annons i Mittt Dalarna vecka 37

Annons inlämnad till tidningen Kyrkoval 2017

Annons inför valet 2013 i tidningen Mitt Dalarna
Annons 2013