Kandidat nr 1

Olle Sandahl

Ormesberga Ör

Om mig

Sedan söndagsskoleåldern är jag engagerad i Kyrkan. Det har varit självklart för mig att vara med och ta ansvar för Kyrkan. Just nu är jag vice ordförande i Växjö pastorat och har plats i stiftsstyrelsen. Jag är en pensionerad tandläkare som bor i Ormesberga, en liten del av Öjaby församling. Sedan många år har jag också haft politiska uppdrag i kommun, landsting och staten. Jag är gift med Siv och har två vuxna barn. När det blir tid över gillar jag att segla och vara på havet.

Olle Sandahl

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag vill lägga särskild kraft på att
– Kyrkan ska välkomna och ta upp i sin gemenskap var och en efter sin person
– Kyrkan ska vara tydlig i sitt särskilda uppdrag som kyrka
– församlingarna har stor frihet att själva skapa sina gudstjänster, sin verksamhet och sitt liv
– Kyrkan har kvalificerade anställda medarbetare som trivs och samverkar väl med de ideella medarbetarna
– utveckla musikens roll i Kyrkan som en del i gudstjänstliv och Kyrkans kultur
– pastoraten ska stimuleras att ha ”musikskola” för barn och unga
– varje församling har en god diakoni
– barn och unga ges en särställning, så att de tidigt finner en plats i Kyrkan
– Kyrkorna ska vårdas väl och hållas öppna och tillgängliga för besök och andakt