Program för valperioden 2022 - 2025

POSK i Västra Frölunda pastorat är en partipolitiskt obunden grupp med kandidater i olika åldersgrupper inom olika yrkesområden, som är engagerade i församlingarna på olika sätt och vill under kommande mandatperiod 2021-2025 verka för:

  • att i församlingarna erbjuda en öppen folkkyrka med låga trösklar, högt i tak, tron i centrum och alla människors lika värde i grunden
  • att musiken ska vara en ingång till glädje, gemenskap och ideellt engagemang
  • att ha en dynamisk församlingsgemenskap i lyhördhet för människors behov där varje människa känner sig välkommen och ses som en gåva och en resurs
  • att ha en församlingsgemenskap
  • att aktivt stödja pågående miljödiplomering och hållbar utveckling