Program för valperioden 2018 - 2021

POSk i Västra Frölunda pastorat vill under kommande mandatperiod 2018-2022 drivar följande frågor:

  • i församlingarna erbjuda närvaro, gemenskap och andlig fördjupning
  • se och ta tillvara på varje människa som en gåva i församlingens liv
  • respektera individen och glädjas åt mångfalden
  • vara en kristen röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa och frihet