Kortprogram för Täby Församling

Vi vill skapa en öppen kyrka som finns för människor i livets alla skeden. Vi är stolta över vår konfirmandverksamhet, men vill utveckla den ännu mer. Vi vill ha en socialt engagerad kyrka som ställer upp när livet susar förbi och vi vill att församlingen ska finnas närvarande på äldreboenden i hela församlingen!

Tre av våra hjärtefrågor

Konfirmation, Svenska kyrkans unga & Karlberg

Täby församling ska ha Sveriges bästa konfirmandverksamhet. Redan idag är konfirmandarbetet en av Täbys stoltheter, men det finns fortfarande utvecklingsmöjligheter. Idag är fler ungdomar nyfikna på konfirmation än vad församlingen klarar av att ta emot. Det vill vi möta med fler läger och fler konfirmandgrupper. Deltagaravgifterna ska sänkas så att alla som vill kan konfirmeras. Ekonomi får inte vara ett hinder för att kunna delta i kyrkans verksamhet.

Ungdomsledarutbildningen och Svenska Kyrkans Unga, SKU, är hörnstenar i en bra konfirmandverksamhet. Täby sticker verkligen ut i Sverige när mer än 500 av Täbys barn och ungdomar samlas på läger, ungdomsmässor och andra aktiviteter vecka efter vecka året om. Det vill vi ta vara på och utveckla vidare genom fler barn- och ungdomssatsningar. Lägergården Karlberg ska värnas!

Diakoni, idealitet & integration

Vi vill att Svenska kyrkan i Täby ska vara en socialt engagerad kyrka med låga trösklar där den kristna tron inte bara är ord utan också syns i handling. Församlingsarbetet ska därför inte begränsas till våra fem kyrkor utan finnas mitt i människors vardag där de lever, bor och arbetar.

Vi vill att Svenska kyrkan ska erbjuda hembesök hos äldre och ensamma, och finnas närvarande på äldreboenden i kommunen. Integrationsarbetet i form av Prata svenska-cafét och stödet till nyanlända är en viktig verksamhet för församlingen. När andra samhällsinstanser sviker ska kyrkan ta sitt ansvar. Vi är övertygade om att både anställda och ideella krafter har mycket att bidra med och vill bli fler som ger en del av vår tid och vårt engagemang för våra medmänniskor.

Lokalt, genuint & välljudande

Våra fem kyrkor ska fyllas av liv, aktivitet och mycket musik. Alla Täbybor ska känna sig hemma i ”sin” kyrka och mötas av gemenskap och engagemang. Varje söndag vill vi fira gudstjänst i församlingens alla fem kyrkor, men vi vill också fylla våra lokaler med meningsfulla möten och aktiviteter under resten av veckans dagar. Kyrkan ska vara en plats där människor av olika ursprung och med olika livsåskådningar kan träffas för samtal, samvaro, glädje, sång och upptäckarlust. Och när livet är tungt ska kyrkan vara en plats där även sorgen, tvivlet och suckarna får ta plats.

Musiken i gudstjänsterna är av central betydelse och körsångare, ungdomsmusiker och anställda musiker har en värdefull roll. Vill vill fortsätta att bygga ut körverksamheten så att fler människor i alla åldrar får uppleva glädjen i att skapa musik tillsammans.