POSK S:t Matteus vill:

-att församlingens verksamhet ska ledas av människor som går i kyrkan och som är obundna av partipolitisk hänsyn

-verka för en levande kyrka som utgör mötesplats för människor i alla åldrar som söker gemenskapen kring det kristna kärleksbudskapet

- verka för att våra ungdomar ska kunna uppleva kyrkan som ett viktigt komplement till deras övriga tillvaro

- verka för en aktiv kyrka som präglas av solidaritet, omtanke och omsorg om varje människa

-att diakoni och socialt arbete är centrala i församlingens verksamhet

- att S:t Matteus musikprofil bibehåll

- att församlingen är en plats för levande dialog, reflektion och engagemang för alla åldrar – och att församlingen på olika sätt är engagerade i samhället

- att de församlingsbor som så önskar inbjuds att medverka i gudstjänster och kyrkans övriga aktiviteter

- att församlingens verksamhet utformas så att de svarar mot olika behov och längtan