Kandidat nr 6

Gunnel Svensson

Sekreterare

Om mig

Är utbildad ekonom. Har under många år varit verksam som ledare i församlingens barn- och familjearbete, vilket var mycket givande. Är kyrkvärd sedan ca 35 år, engagerad i arbetsutskott, kyrkoråd, placeringsråd m.m. Deltar i olika studiegrupper i församlingen.

gunnel-svensson.jpg

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Min önskan inför valet är att:

  • Församlingen ska fortsätta att vara levande där många medlemmars engagemang och kompetens tillvaratas
  • Vara en mötesplats för alla åldrar där möjlighet att växa i tro och gemenskap ges
  • Viktigt att se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
  • Navet i församlingslivet är ordet och musiken i gudstjänsten, är en kraftkälla med olika former av gudstjänster
  • Som förtroendevald bär man ett stort ansvar att förvalta, tillvarata och utveckla ett arv till kommande generationer, såväl ekonomiskt som miljömässigt hållbart
  • Den diakonala verksamheten liksom det internationella arbetet ligger mig varmt om hjärtat.