Kandidat nr 2

Gunnar Norlén

Professor emeritus

Om mig

Jag heter Gunnar Norlén och är för närvarande ordförande i kyrkorådet i Söderköping S:t Anna församling

Gunnar

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag vill verka för:
En varm kristen gemenskap där alla, ung som äldre, känner sig välkomna och där varje besökare i församlingen blir sedd och respekterad
För ett rikt gudstjänstliv med många inslag av musik och sång och med ett stort inslag av församlingens många körer
För ett fördjupande av vårt diakonala arbete med inriktning både på stad och landsbygd
För en fortsättning av det viktiga ekumeniska samarbete som redan fungerar på ett positivt  sätt
För ett regelbundet gudstjänstliv i samtliga våra kyrkor, land som i stad.
För ytterligare strävan att integrera stad med landsbygd för att möta den inflyttning som sker i vår landsbygd