Kandidat nr 11

Anne Sophie Norlén

Leg. fysioterapeut / sjukgymnast

Om mig

Jag är leg.fysioterapeut/sjukgymnast och lärare och har arbetat många år med utbildning i olika projekt i utvecklingsländer. Min fasta punkt i över 50 år har varit S:t Anna och sedan tio år bor jag i Söderköping.

Jag är ledamot i kyrkofullmäktige och sekreterare i församlingens Internationella grupp samt ledamot av Linköpings stifts Internationella råd. Sjunger i S:t Anna Vocalensemble och S:t Laurentii kyrkokör och är kyrkvärd.

DSCN8701 2

Det här vill jag verka för inom kyrkan

DET HÄR VILL JAG VERKA FÖR INOM KYRKAN:

  • Att kyrkan ska vara en öppen, välkomnande och trygg samlingsplats för alla människor, där sökare och troende kan får höra Guds ord,  lyssna till musik, finna stillhet i en stressad värld eller i svåra stunder.

 

  • Att diakonicentrum i Klockargården ska få utökade möjligheter till sin verksamhet med samtal, väntjänst, kafé, lunchträffar, pilgrimsvandringar, som skapar gemenskap.

 

  • Att arbetet med barn- och ungdom prioriteras. Barnen är vår framtid!

 

  • Att vi får kör- och musikinslag i alla gudstjänster, varierande konserter, allsång med önskepsalmer, eller dikt och musik. Vill  gärna att  kapellen och kyrkorna i landsorten utnyttjas i högre grad, även i samband med bygdeevenemang.

 

  • Att den Internationella gruppen ska kunna fortsätta sitt arbete med att vara gränsöverskridande över åldrar och nationaliteter.

 

  • Att Svenska kyrkan, som numera är skild från staten, inte ska ledas av politiska partier. Därför väljer jag att stödja POSK- Politiskt Obundna i Svenska Kyrkan.