Våra kandidater till kyrkomöte och stift

Till kyrkomöte och stiftsfullmäktige ställer vi upp under POSK beteckning.

Detta är våra kandidater till kyrkomöte och stiftsfullmäktige, presentationer hittar ni på POSK Luleå stift kandidatpresentationer

Kyrkomötet

4. Roger Larsson civilingenjör, Skellefteå Sankt Olovs församling
9. Kersti Karlsson fd folkhögskollärare, Kågedalens församling
17. Rosalie Keller ekonom, Byske-Fällfors församling
18. Per-Ewerth Lindgren fd. verksamhetschef, Skellefteå landsförs.
20. Gunnel K Lundmark distriktssköterska, Byske-Fällfors församling
31. Curt Edvardsson lantbrukare, Jörn-Bolidens församling
32. Dick Lundmark metallarbetare, Byske-Fällfors församling

Stiftsfullmäktige i Luleå stift

3. Rolf Wikman företagsledare, Skellefteå landsförsamling
5. Roger Larsson civilingenjör, Skellefteå S:t Olovs församling
6. Elisabeth Engberg filosofie doktor, Skellefteå S:t Olovs församling
11. Gunnel K Lundmark distriktssköterska, Byske-Fällfors församling
13. Thomas Burström konstruktör, Jörn-Bolidens församling
14. Per-Ewerth Lindgren fd verksamhetschef, Skellefteå landsförs.
16. Kersti Karlsson fd folkhögskollärare, Kågedalens församling
19. Erik Norberg lärare, Jörn-Bolidens församling
21. Rosalie Keller ekonom, Byske-Fällfors församling
28. Curt Edvardsson lantbrukare, Jörn-Bolidens församling