Våra kandidater till kyrkomöte och stift

Till kyrkomöte och stiftsfullmäktige ställer vi upp under POSK beteckning.

Detta är våra kandidater till kyrkomöte och stiftsfullmäktige.

Kyrkomötet

4 Roger Larsson civilingenjör, Skellefteå Sankt Olovs församling
7 Carin Hasslow präst, Skellefteå landsförsamling
11 Kersti Karlsson folkskollärare, Kågedalens församling
16 Alexandra Lundman undersköterska, Jörn-Bolidens församling
28 Rosalie Keller ekonom, Byske-Fällfors församling
31 Thomas Burström konstruktör, Jörn-Bolidens församling
37 Per-Erik Markström bitr. förhandlingschef, Byske-Fällfors församling

Stiftsfullmäktige i Luleå stift

3 Rolf Wikman företagsledare, Skellefteå landsförsamling
4 Elisabeth Engberg områdeschef, fil.dr. Skellefteå Sankt Olovs församling
6 Anna-Karin Westman Tjernlund ingenjör, egen företagare, Skellefteå landsförsamling
8 Alexandra Lundman undersköterska, Jörn-Bolidens församling
12 Cathrine Eiderhäll verksamhetsutvecklare Sensus, Skellefteå Sankt Olovs församling
14 Roger Larsson civilingenjör, Sankt Olovs församling, Skellefteå
15 Thomas Burström pensionär, Jörn-Bolidens församling
28 Rosalie Keller ekonom, Byske-Fällfors församling
33 Per-Erik Markström biträdande förhandlingschef, Byske-Fällfors församling
34 Carin Hasslow präst, Skellefteå landsförsamling

Kandidatpresentationer för Kyrkomöte och Stift

https://www.posk.se/luleastift/kandidatpresentationer/