Program

Vi arbetar för kyrkans framtid och inser att detta innebär ständig förändring. POSK vill att kyrkan ska vara synlig i samhället.

  • Svenska kyrkans karaktär som öppen folkkyrka är viktig för oss. Vi vill ha högt i tak och ser ett värde i mångfalden. Alla ska behandlas med respekt och välkomnas i Svenska kyrkan.
  • Att ytterligare utveckla möjligheterna till ideellt arbete i Skärholmens församling ser vi som centralt för framtiden.
  • Deltagare i alla åldrar ska kunna växa i sin tro på ett naturligt sätt. Kunskapen om kristen tro är tyvärr låg i samhället, vilket innebär en stor utmaning för kyrkan.
  • Församlingen bör flytta fram sina positioner som välfärdsaktör, bland annat genom att vidareutveckla verksamheten för arbetsträning