Kandidat nr 11

Håkan Larsson

Pensionerad civilingenjör

Om mig

Mitt möte med Svenska kyrkan var genom en kyrkokör i början av 70-talet och sedan dess har jag varit med i olika körer. Jag mötte min fru Katarina i Stensjöns kyrkokör som vi tillhört i 40 år! Vi flyttade från Mölndal hit för 6 år sedan.
Jag har sett från Stensjökyrkan hur viktigt barn- och ungdomsarbetet är. Körmusik är ett väldigt bra sätt att nå dessa grupper och att få ungdomar att fortsätta i kyrkan.

0.jpeg

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Målet är att få personer i alla åldrar att känna sig välkomna till en meningsfylld samvaro i Råda församling!