POSKs kandidater

Här är våra kandidater till
kyrkofullmäktige i Piteå församling:

1. Anders Pettersson Kyrkomusiker, Roknäs
2. Ragnhild Sandström Leg. sjuksköterska, Svensbyn
3. Lars Norén Postiljon, Piteå
4. Ann-Charlotte Dahlbäck Speciallärare, Arnemark
5. Karl Gösta Norlund Ekonom, Sjulnäs
6. Julia Thiessen Studerande, Bölebyn
7. Erik Jonsson Rektor, Piteå
8. Ricard Lundgren Lantmätare, Piteå
9. Anna Bergeman Kokerska, Sjulnäs
10. Marietta Pettersson Speciallärare, Roknäs
11. Anna Stenvall Förskollärare, Sikfors