Kandidat nr 3

Helena Cimbritz

arbetslivsstrateg, S:t Olofs församling

Om mig

Prästdotter, uppväxt i Runtuna, Södermanland, en idyllisk miljö med ständiga sociala kontakter. Gick i söndagsskola och sjöng i kyrkokör, vilket sistnämnda följt mig under alla år och fortfarande i S:t Olofs Oratoriekör. Kyrkan har med andra ord alltid funnits i mitt liv som en trygghet, glädjekälla och tröst. Politiskt varit ordförande i KF, tidigare ledamot av KR i Norrköpings samfällighet, nu ledamot av KF, ordförande i stiftsfullmäktige och ersättare i domkapitlet. Kyrkvärd, aktiv i POSK.

IMG_3689 (002) Foto Helena 1

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Komma till tro

Jag önskar bidra till en öppenhet i kyrkligt engagemang och visa vilken livskraft och glädje som kristen tro skapar. I varje hem ska kunna finnas bibel och psalmbok.

Jag vill verka för att varje människa hittar vägen till en välkomnande kyrka, en församling av gemenskap, glädje, musik och bön.

Jag vill bidra till att människor hittar gudstjänsten som ett behov av och längtan efter andliga livsvärden.

Kyrkomusik

Jag vill arbeta för fler kyrkomusiker, för rekrytering till kyrkomusikeryrket och för utökad körverksamhet i alla åldrar.