POSKs kandidater Nederluleå

Här är våra kandidater 2021
till kyrkofullmäktige i Nederluleå församling:

(Kandidaterna presenteras närmare här.)

1. Celina Falk 35 år, beteendevetare
2. Carolina Söderberg 54 år, stiftsmusiker
3. Anna Maria Grönlund 35 år, fritidsassistent
4. Petrus Halvarsson 35 år, specialistofficer
5. Lotta Wolf 49 år, HR-partner
6. Berit Lindgren 76 år, pensionerad universitetsadjunkt och sjuksköterska
7. Birgitta Hörnsten 50 år, administrativ chef
8. Ines Nilsson 59 år, verksamhetschef
9. Britt-Inger Burman 58 år, lärare
10. Marianne Pettersson 72 år, pensionerad banktjänsteman
11. Annevi Larsson 54 år, rektor
12. Anna Sellén 47 år, pedagog
13. Jon Falk 39 år, stiftspedagog
14. Anna-Sara Lantz 38 år, konsultchef