Kandidat nr 4

Anna Svensson

Barnmorska

Om mig

Stolt Hisingsbo som är född och uppvuxen i Lundby. Kandiderar nu för min tredje mandatperiod som förtroendevald för POSK i Lundby Församling. Förutom mina uppdrag som ledamot i kyrkoråd och fullmäktige har jag även varit engagerad i olika körprojektet i församlingen under åren.
Jag arbetar som barnmorska och enhetschef och delar livet med min man och våra fyra barn. Klimatpåverkan, miljöfrågor och hållbarhet är ämnen som engagerar mig. Löpträning pågår med sikte på att springa Marathon i höst.

IMG_20210514_004506

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Framtidens kyrka

En av de viktigaste frågorna för den kommande mandatperioden är hur vi ska kunna fortsätta att vara en kyrka med hjärta när medlemsantalet sjunker och ekonomin förändras. Jag vill verka för att solidaritet, medmänsklighet och Guds kärlek står i fokus även när budgeten måste minskas.

En öppen kyrka

Jag vill tillhöra en kyrka med låga trösklar och högt till tak där vem som helst känner sig välkommen, sedd och respekterad. Där gudstjänst och andakt kan firas på olika vis för att passa olika människor och tillfällen.

En hållbar kyrka

Jag vill verka för en kyrka där Guds skapelse respekteras, skyddas och hanteras på ett klokt och hållbart sätt och där människor vill arbeta, verka och vara under lång tid.