Kandidat nr 12

Per Runeson

Professor, 55 år, Lunds östra stadsförsamling

Om mig

Professor i datavetenskap vid LTH, har fyra barn tillsammans med frun Kristina, varav tre är vuxna, uppväxt i lågkyrkligheten men älskar helkyrklighetens rikedom, deltar som gudstjänstbesökare, -värd och flöjtist i samarbetskyrkan St Knut inom Lunds östra stadsförsamling.

Per Runeson_MG_8082

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Bredd och djup

Verka för en evangelisk kyrka, som ”söker att nå på en gång så vitt och så djupt som möjligt” (Aulén). Kyrkan ska ha låga trösklar och en öppen gemenskap, som bjuder in till andlig fördjupning med Kristus i centrum.

Tro och vetenskap

Verka för en kyrka som frimodigt möter existentiella frågor och utmanar en naturalistisk världsbild. På Brunnshög med dess forskningsanläggningar och optimistiska framtidstro kring att se in i materien, ska kyrkan särskilt bjuda in till samtal om tro som sträcker sig bortom det vi kan se.

Unga och äldre

Verka för en kyrka för alla åldrar, där kyrkans unika möjlighet till möten över generationer utvecklas. Gemensamt ska vi fira gudstjänst, verka kyrkans mission och fylla vårt diakonala uppdrag för att manifestera en enhet i mångfald.

Anställda och volontärer

Verka för en kyrka där anställda och volontärer tillsammans och i samverkan bidrar på olika sätt till vårt gemensamma mål. Anställda behöver därmed i allt högre grad ha koordinerande funktioner, och volontärer uppmuntras och utbildas till att bidra till gemenskapen med sina resurser.