Kandidat nr 6

Nils Gårder

Advokat, 70 år, Lunds domkyrkoförsamling

Om mig

Under arbetsveckan arbetar jag som advokat. På helgdagarna vill jag gärna deltaga i gudstjänsten. Det blir vanligen i domkyrkan eller i Klosterkyrkan. Är vi bortresta söker jag gärna upp en kyrka på orten. Att möta olika kyrkliga traditioner är alltid spännande. Min första kyrkliga kontakt fick jag under konfirmationsundervisningen. Kyrkliga förtroendeuppdrag lokalt och i stift och på nationell nivå är en fortsättning på mitt uppdrag att vara sekreterare i S:t Peters Klosters församling.

Nils Gårder_MG_8017

Det här vill jag verka för inom kyrkan

  1. Förbättra kyrkans undervisning. Satsa på kunskap och engagemang. Det är hög tid.
  2. Bevara alla Lunds församlingar och låt dem utvecklas var och en på sitt sätt. Tillgänglighet och mångfald är viktigare än stort och lika. Bevara och stärk församlingsråden. Ge dessa tydligt inflytande på arbetsinriktning och prästanställningar.
  3. Slå vakt om en diakoni som ser de mest utsatta och har professionell kompetens att hjälpa.
  4. Öka intresset för deltagande i gudstjänst och samtal genom särskild uppmärksamhet på förmåga att predika och diskutera då präster anställs.
  5. Planera för att en allt större del av kyrkans arbete måste utföras av ideella krafter och ge dessa ansvar och fortbildning.
  6. Arbeta för att Svenska kyrkan åter skall bli en folkkyrka d v s en kyrka som människor känner intresse för och upplever som en del av sin identitet.
  7. Arbeta ekumeniskt så ofta som möjligt. Svenska kyrkan är en del i den stora internationella kristna gemenskapen som inte känner några gränser.