Kandidat nr 2

Mats Leijman

Lunds Östra Stadsförsamling

Om mig

Jag har varit aktiv i kyrkan sedan tonåren. Jag är ledamot i kyrkofullmäktige samt församlingsrådet i Lunds Östra stadsförsamling.
Jag är barnläkare.
Jag är intresserad av de globala frågorna och har under en period bland annat arbetat för Svenska Kyrkans Mission i Tanzania.

20989137_1879140365738267_3838774892658824455_o-3.png

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Kristna budskapet/evangelium skall spridas i ord och handling. Gudstjänsterna är centrala i vårt kristna liv och det skall vi värna och utveckla.

Vår kristna tro kallar oss att stå upp för de behövande/utsatta i samhället. Därför måste vi stärka det diakonala arbetet med utökade resurser.

Vi är en del av den världsvida kyrkan. Det är viktigt att vi tar ett ansvar även för den internationella diakonin i samarbete med systerkyrkor runt om i världen.