Kandidat nr 2

Mats Leijman

Läkare i barn-ungdomsmedicin, 60 år, Lunds östra stadsförsamling

Om mig

Jag har varit aktiv i kyrkan sedan tonåren. Jag har jobbat för Svenska Kyrkans mission i Tanzania under en period.
Jag är ledamot i stiftstyrelsen, kyrkorådet, församlingsrådet samt samarbetsrådet i St Knut.

Mats Lejman_MG_7917

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Församlingen skall vara en välkomnande möteplats. En plats för fördjupning i tron för den troende samt den tvivlande. En plats där varje människa möts med respekt.

Gudtjänster skall firas med regelbundenhet och med ett varierat utbud som möter olika behov.

Diakonin skall vara en tydlig del av församlingens verksamhet som erbjuder en utsträckt hand till den som behöver. Den gemensamma diakonala verksamheten i pastoratet skall förstärka och komplettera församlingarnas diakonala arbete.

Dop, konfirmation och vigslar skall erbjudas på ett sätt som möter medlemmarnas behov.

Internationellt samarbete och utbyte är viktigt för den världsvida kyrkan. Lund skall vara en aktiv del i detta.