Kandidat nr 11

Mats Berg

Administrativ chef, Domkyrkoförsamlingen

Om mig

Jag arbetar som administrativ chef i S:t Staffans församling i Staffanstorp. Jag har varit aktiv i kyrkan sedan jag var barn. Jag är engagerad i Domkyrkoförsamlingen, där jag är kyrkvärd. Jag brinner för gudstjänstlivet i domkyrkan, för tradition och förnyelse, och för det diakonala arbetet.

mats2017-1.jpg

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag vill verka för kyrkans roll som mötesplats, som kulturbärare och som andaktsrum. Att vara förtroendevald inom kyrkan är både att vara förvaltare av de historiska byggnaderna och traditionerna, men också vara med och forma Svenska kyrkans riktning i det nya samhällskontraktet, där ideell sektor får större plats på välfärdsarenan. Jag vill verka för ett aktivt Gudstjänstliv, och för att tillgodose utsatta människors behov av diakonal omsorg. Jag anser att kyrkan ska vara politiskt obunden och drivas av engagerade människor, där även ideella medarbetare ska få meningsfulla uppgifter.