Kandidat nr 4

Jan Sternby

Civilingenjör, 70 år, Norra Nöbbelöv

Om mig

Jag började i kören i Norra Nöbbelöv när den bildades 1978, kom med i kyrkorådet vid valet därefter och är fortfarande med i församlingsrådet. I Lunds pastorat är jag med i kyrkorådet och är ordförande i dess fastighetsutskott och i kyrkofullmäktige.

Jan Sternby_MG_7986

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Församlingarna skall vara öppna och välkomnande mötesplatser för alla, och vara de viktigaste enheterna i svenska kyrkan. De bör därför via församlingsråden ges ökat ansvar för alla sina angelägenheter, inklusive anställningar. Pastorat, stift och rikskyrka är bara till för att stödja församlingarna i deras verksamhet.

Verksamheten måste i allt högre grad bygga på frivilliga medarbetare, som måste ges allt större ansvar, men också utbildning. Det krävs också en organisation som är anpassad för att hantera ett ökat antal medarbetare som arbetar på ideell basis.

Körverksamheten och de kyrkliga handlingarna kommer alltid att vara viktiga vägar in till kyrkan för många människor, och måste därför ges en särskild prioritet.