Kandidat nr 4

Ove Larsson

Lidköpings församling

Om mig

Var efter kyrkans skiljande från staten yrkesvald revisor i Lidköpings församling under 2 perioder fram till och med 2009. Ombads av POSK att bli förtroendevald inför valet 2013 och har sedan dess mest sysslat med församlingens ekonomiska frågor som medverkande i kyrkoråd och fullmäktige.

210602 POSK 21 (2)

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Långsiktig ekonomisk hållbarhet i en krympande ekonomi

Främja engagemanget för barn och deras föräldrar för en framtida levande verksamhet