Kandidat nr 16

Lisbeth Lång Persson

Om mig

Ledamot av Kyrkofullmäktige
Vice ordförande i Kyrkogårdsutskottet
Sångare i kören Cantare

kyrkoval lisbeth lång persson

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag vill arbeta för

  • att Nikolaikyrkan och Nikolaigården tillsammans skall utgöra en central och naturlig samlingsplats för oss alla i församlingen.
  • att stärka våra diakoner i deras viktiga arbete
  • att vårt musikliv i kyrkan skall vara starkt 0ch betydande