Kandidat nr 1

Lisa Maria Bergsten

Enhetschef inom Social Välfärd, 42 år, Lidköpings församling

Om mig

Under hela mitt liv har jag på något sätt varit aktiv i en församling. Sedan drygt ett år är jag ordförande i kyrkofullmäktige och medgrundare till gemensamhetsodlingen Bigården på Södra kyrkogården. Mina barn är aktiva i barnkörer och kyrkans Miniorer och Juniorer.

20210602_182327

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Som förtroendevald vill jag verka för en öppen, tillgänglig och hållbar församling nu och i framtiden. En församling som:

  • Det är enkelt att komma i kontakt med diakoner, präster och pedagoger i livets alla skeden. Där varje möte är betydelsefullt oavsett om det sker fysiskt eller i digitala kanaler.
  • Erbjuder olika typer av gudstjänster och skapar olika mötesplatser för gemenskap och samtal om livsfrågor och tro.
  • Som skapar gudstjänster i anslutning till ”hämtningsdags” från t.ex. barnkören eller Miniorerna, gudstjänster där våra barn och ungdomar är medskapare.
  • Är en viktig aktör socialt i vår stad. Genom utbredd diakoni och nära samarbete med andra aktörer särskilt i socialt utsatta områden.
  • Är ansvarsfull och proaktiv med höga mål att minska vår klimatpåverkan och bidra till ökad biologisk mångfald.
  • Har en ansvarsfull ekonomisk strategi där beslut och investeringar görs i syfte att kyrkan också i framtiden kan fortsätta vara öppen och tillgänglig för alla.