Kandidat nr 8

Barbro Johansson Brax

Pensionär, 72 år

Om mig

Är kyrkvärd, förtroendevald i Kyrkofullmäktige och ledamot i Kyrkogård-och fastighetsutskottet.

Pensionerad leg. Receptarie. Jag har funnit stor glädje i församlingen som deltagare i kyrkliga aktiviteter som ex. gudstjänster, musikstunder, föreläsningar, samtalsgrupper.

jag,IMG_20210510_111524[2454]

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Vill verka för att Lidköpings församling

  • ger närvaro, gemenskap och möjlighet att växa i tro genom att Nicolaikyrkan och Nicolaigården hålls öppna dagligen och ska vara centrala mötesplatser med riklig verksamhet för alla åldrar.
  • utvecklar gemensamhetsodlingen Bigården
  • arbetar för god arbetsmiljö för anställda och nära samarbete mellan anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare.