POSK i Köpings Pastorat årsberättelse för år 2019

Arbetet i Köpings Pastorat har som vanligt varit omväxlande

Arbetet i Köpings Pastorat har som vanligt varit omväxlande, vi har under året sett bemanningen gå upp och ner med prästbrist som pastoratets största utmaning och fokus på ledningsfunktionen.
Under 2019 har församlingen varit föremål för tidningsartiklar och ett olyckligt avslut på en av våra arbetsledande komministrar, personligen tror jag att vi ser en ände på det ärendet.
Vi får se 2019 som ett mellanår där det mesta av arbetsinsatserna gått åt till att hålla verksamheten flytande, låt oss se ett ljusare 2020 och hoppas att vi med gemensamma krafter anställa en ny Kyrkoherde för Köpingsbygdens Pastorat och rekrytera de komministervakanser som finns samt slutföra den nya församlingsinstruktionen,  vilket skall bli mycket spännande.
Under det gångna året har styrelse för POSK i Köpings pastorat sett ut som följer;
Ordförande Johan Pettersson, Vice ordförande Karin Eriksson, Sekreterare Sofia Uppsäll, kassör Thomas Broström.
Övriga ordinarie, Bengt Larsson, Erik Vidmark, Agnetha Sellholm.
Ersättare i styrelsen; Svante Eriksson, Ann-Christine Steen.
Revisorer ordinarie; Lars Pettersson och Kjell Eriksson
Revisor ersättare; Torbjörn Holmström, Staffan Fransson
Valberedning ordinarie; Mårten Gustafsson och Anna Monaghy
Valberedning ersättare; Tommy Svanborg
Av de 16 ordinarie ledamöter som valts att representera Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan i Köpings Pastorat kvarstår 15 efter valresultatet, föreningen har under året haft ett 20-tal betalande medlemmar.
Ett årsmöte, fyra styrelsemöten har hållits under året, och POSK har bjudit in till Pilgrimsvandring i Karlbergsskogen vid ett tillfälle under hösten.
Köping 2020-02-05
Johan Pettersson