Kandidater till kyrkofullmäktige

Lena Persson f. Forslin

Ragnar Sidenvall

Kalle Bylin

Barbro Ryttlinger

Rune Jonsson                     

Leona Furtenbach

Kerstin Karlsson

Lena Lingman                    

Katharina Nordin Norrfjärd

Anna Sidorson                   

Jonny Åkerlund

Göran Olsson