Kandidater till kyrkofullmäktige

Jag heter Rune Jonsson och kandiderar för POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan. Jag är 53 år, civilingenjör med arbete som inköpare på Iggesunds Bruk. Jag är förtroendevald i kyrkorådet och sjunger i Mariakören. Det viktigaste för mig är att vi i församlingen lyckas balansera intäkter och kostnader och samtidigt ha en bra verksamhet. Att utveckla de ideella insatserna kan vara en väg framåt. Foto: Reimond Dempwolf

 

Jag heter Barbro Ryttlinger och kandiderar för POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan och jag är sammankallande inom församlingens miljöarbete. Jag vill att hållbarhet skall genomsyra all verksamhet i hela vår församling – både miljömässig och social.
Foto: Reimond Dempwolf

Jag heter Kalle Bylin och kandiderar för POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska Kyrkan. Jag är idag förtroendevald i kyrkorådet och är även ordförande i församlingens fastighets- och kyrkogårds-utskott. Jag är med i kyrkan för att påverka arbetet med utveckling, så att vi fler och tillsammans kan skapa ett hållbart samhälle ur social synpunkt, där alla känner sig behövda. Foto: Reimond Dempwolf

 

Jag heter Stina Jonsson och kandiderar för POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan. Jag är 56 år, civilingenjör med arbete som projektledare på RISE och fritidspolitiker för Centerpartiet. Jag sjunger i kör, är kyrkvärd och deltar gärna i gudstjänster. Jag vill att församlingen ska fortsätta utvecklas både långsiktigt och livskraftigt med de fyra benen gudstjänst, diakoni, undervisning och mission i fokus.
Foto: Reimond Dempwolf

 

Jag heter Gun Sundqvist och kandiderar för POSK – Partipolitiskt obundna inom Svenska kyrkan. För mig är det diakonala arbetet mycket viktigt, d.v.s att möta och stödja människor i behov. Diakonin skall inte vara främmande för nya utmaningar i dessa tider. Foto: Reimond Dempwolf

 

Jag heter Kerstin Karlsson och kandiderar för POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan. Jag tycker att arbetet med barn och ungdomar i vår församling är mycket viktigt. Att satsa på dem är att satsa på framtiden. Jag vill fortsätta att utveckla vår dop-, och konfirmationsverksamhet och jag vill att Kyrkis för de yngre barnen ska finnas i alla församlingens kyrkor.
Foto: Reimond Dempwolf

 

Jag heter Anna Sidorson
och kandiderar för POSK –
Partipolitiskt obundna i
Svenska kyrkan.
Jag är 42 år och arbetar
som läkare. Sång & musik
engagerar många och är
en viktig del i kyrkans
verksamhet. Jag sjunger i
Jakobs Vokalensemble
och vill att församlingen
fortsätter utveckla sitt rika
kör- och musikliv.
Vi vill att körer och ideella
sångare och musiker oftare
ska vara en del i
församlingens gudstjänster.

Foto: Privat

 

Leona Furtenbach
Jag heter Leona Furtenbach och kandiderar för POSK- Partipolitisk obundna i Svenska kyrkan.
Jag är nu änka och pensionär men flyttade 1975 som nygift från London till Hudiksvall. I England var jag aktiv i anglikanska kyrkan. Mitt yrkesarbete var arbetsledande i statlig tjänst i UK och senare inom psykiatrisk vård i Sverige. I Svenska kyrkan är jag förtroendevald i kyrkoråd och kyrkofullmäktige, och har ideell tjänst som kyrkvärd. Är och har varit sångare i flera kyrkokörer.
Jag stödjer alla Svenska kyrkans huvudmålsättningar. Framför allt finns behovet av meningsfulla gudstjänster och mer undervisning om relevans av bibliska texter. Gudstjänster är och skall vara öppna för alla. Välkomna nya medlemmar!
Foto: Reimond Dempwolf

 

Jag heter Anders Bouij och kandiderar för POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan. Vi i POSK välkomnar ideellt engagemang i församlingens verksamhet och vill uppmuntra och ge ansvar till ideella medarbetare. Detta är viktigt även ur ekonomisk synpunkt. Jag tycker det är viktigt att Svenska kyrkan fortsätter vara en del av den judisk/kristna traditionen, vilken har byggt upp den västerländska civilisationen under mycket lång tid och bör fortsätta med det genom att bevara våra traditioner och vårt kulturarv. Foto: Reimond Dempwolf

 

Jag heter Kristian Karimi och kandiderar för POSK – Partipolitiskt obundna inom Svenska kyrkan. Jag fyller 28 i år, arbetar på kyrkogården och studerar på kvällarna. För mig är det viktigt att gå i kyrkan tillsammans med andra. En sådan möjlighet finns inte i alla länder, inte heller att kunna gå till kyrkoval. Detta är viktigt för alla medlemmar i kyrkan. Det är viktigt att vi som kyrka finns och syns i samhället och tillsammans med andra föreningar.
Foto: Reimond Dempwolf

 

Jag heter Lena Persson och kandiderar för POSK – Partipolitiskt obundna inom Svenska kyrkan. Jag är 59 år och förtroendevald i kyrkorådet, arbetar ideellt med information och är samordnare i församlingens Act-grupp, som bl.a. arbetar med olika aktiviteter och kampanjer där inkomsterna går till att stödja Svenska kyrkans viktiga internationella arbete.
Foto: Reimond Dempwolf

 

Göran Olsson

 

Jag heter Ragnar Sidenvall och kandiderar för POSK – Partipolitiskt obundna inom Svenska kyrkan. Jag är till yrket barnläkare och har jobbat på Hudiksvalls sjukhus. Sedan många år är jag engagerad i Hudiksvallsbygdens församling, främst som förtroendevald och ordförande i kyrkorådet och som kyrkvärd. Det är viktigt att många engagerar sig som ideella i församlingen. Då kan en bra verksamhet fortsätta trots våra begränsade resurser.
Foto: Reimond Dempwolf

 

Jonny Åkerlund