POSKs kandidater

Här är våra kandidater till kyrkofullmäktige i Hörnefors församling:

1. Ingela Eriksson Norrbyn
2. Lennart Arnesson Sörmjöle
3. Marianne Larsson Hörnefors
4. Milton Hägglund Sörmjöle
5. Ingrid Kottorp Bäckström Sörmjöle
6. Göran Isacson Sörmjöle
7. Per Eric Bergvall Hörnefors
8. Håkan Ahlman Sörmjöle
9. Arne Eriksson Hörnefors
10. Susanne Ragnarsson Hörneå
11. Karl-Erik Andersson Sörmjöle
12. Britt Jonsson Hörnefors