Kandidatpresentationer

Kyrkofullmäktige

Posklilja4

Inger Mellåker

Kandidat nr 1
Diakon, 55 år och bor i Öra

Posklilja4

Lilli-Ann Grindsiö

Kandidat nr 7
Pensionär 69 år Herrljungabygdens församling

Posklilja2

Ulf kjellqvist

Kandidat nr 8
Pensionär 71 år Vesene Herrljungabygdens församling

Posklilja4

Lena Folkesson

Kandidat nr 13
Pensionär, Od

Posklilja2

Staffan Bengtsson

Kandidat nr 15
Lantbrukare 72 år Herrljunga bygdens församling

Posklilja3

Kerstin Johansson

Kandidat nr 16
Pensionär, 74 år, Ljung/Herrljungabygdens församling