Våra förtroendevalda 2018-2021

Förtroendevalda från POSK i kyrkorådet för Härnösands pastorat

Sverker Ågren , 1:e vice ordförande

Karin Högberg

Anders Nordström

Iréne Viklund, ersättare

Förtroendevalda från POSK i kyrkofullmäktige för Härnösands pastorat

Ordinarie

Karin Högberg

Sverker Åström

Sigbritt Hamrin

Anders Nordström

Iréne Viklund

Kerstin Nilsson

Annica Nilsson

Ersättare

Torsten Norberg

Anita Nilsson

Margareta Byström

Knut Hamrin