Våra förtroendevalda 2022-2025

Förtroendevalda från POSK i kyrkorådet för Härnösands pastorat

Karin Högberg, ordförande

Iréne Viklund

Dan Gerell, ersättare

Förtroendevalda från POSK i kyrkofullmäktige för Härnösands pastorat

Ordinarie

Karin Högberg

Sverker Åström

Lars-Edvin Nilsing

Knapp Bertil Eriksson

Iréne Viklund

Dan Gerell

Annica Nilsson

 

Ersättare

Kajsa Perstrand

Kerstin Nilsson

Margareta Byström

Torsten Norberg