Kandidat nr 2

Magnus Ahlström

Smålandsstenar

Om mig

Jag är 60 år och jobbar till vardags som företagskonsult. Jag är gift och har två utflugna pojkar. På fritiden är jag gärna i sommarstugan på västkusten och försöker spela lite golf.
För mig har det alltid varit naturligt att vara aktiv inom kyrkan, allt från söndagsskolan till nu som förtroendevald. Jag var under många år ordförande i vårt kyrkoråd och är nu aktiv på olika nivåer som förtroendevald i det sammanslagna Gislaveds pastorat. Jag är även förtroendevald på stiftsnivå.

Magnus

Det här vill jag verka för inom kyrkan

 

Gudstjänstlivet

För mig är gudstjänsten centrum i församlingslivet där alla kan mötas i gemenskap och få kraft till vardagen. Jag ser gärna olika former av gudstjänster där kyrkomusiken är viktig.

 

Barn och unga

Jag vill att man prioriterar verksamheten för barn och ungdomar så att de tidigt får en naturlig relation till kyrkan. De är ju vår framtid och ger ett härligt liv åt församlingsverksamheten.

 

Diakoni

Jag tycker det är viktigt att kyrkan tar en aktiv del av det som sker i samhället och diakonin kommer bli allt viktigare där kyrkan visar på ordet i handling.

 

Ideella medarbetare

Våra ideella medarbetare på alla nivåer uträttar ovärderliga uppgifter. Jag tycker det är viktigt att dessa uppmuntras och att deras olika gåvor tas väl tillvara.