Kandidat nr 10

Elisabeth Hullfors

Smålandsstenar

Om mig

Jag är 58 år och bor i Smålandsstenar. Jag arbetar som musiklärare och stödpedagog. Jag gick med i Posk 2014 och sitter med i stiftsfullmäktige och är ledamot i domkapitlet. Det har gett mig mycket kunskap och erfarenhet. Jag är även kantor.

Elisabet H

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag har engagerat mig för att jag vill vara med och påverka kyrkans arbete. Jag brinner särskilt för gudstjänstlivet och att få människor delaktiga i det, att bli tagen i anspråk är oerhört viktigt!

Det musikaliska området ligger mig också varmt om hjärtat då jag även är kyrkokantor.

En viktig fråga att arbeta med är hur vi som kyrka kan vara en rekryteringsbas för våra profilyrken.