Kandidat nr 6

Bodil Ahlström

Smålandsstenar

Om mig

Jag är 57 år och arbetar som HR specialist. Jag har alltid varit förankrad i Villstads församlingsarbete med kör, kyrkans ungdom och även som kyrkvärd. Som förtroendevald är jag idag med i församlingsrådet, fullmäktige och ersättare i ekonomiutskottet samt att jag är med i valnämnden.

Bodil A

Det här vill jag verka för inom kyrkan